VZDELANIE, KTORÉ TI ZMENÍ
PODNIKANIE, PRÍJMY A VZŤAHY

Viac než 300 videí v oblasti predaja, marketingu, líderstva, financií a investícií.

Buďte

LÍDROM VÁŠHO ŽIVOTA

Buďte väčší a lepší vo vnútry než navonok, a tak
budete mať radosť, viac peňazí, príjmov a
lepšie vzťahy.

Líderstvo

Ľudia sú najdôležitejší

Predaj

Vaše príjmy

Marketing

Pozornosť

Spolupráce

Sila a spolupatričnosť

Peniaze

Nástroj

Investície

Zveľaďovanie

Zdravie

Emočné a fyzické

Život

Vzťahy a poslanie

Zapojte sa a začnite vytvárať svoje bohatstvo

mentálne, duševné a materiálne

 Kontakt | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
Copyright © 2019, Pevoni Group, s.r.o.