ONLINE KURZY
PRE SPOKOJNÝ, VYVÁŽENÝ a 
BOHATÝ ŽIVOT

Viac než 400 videí v oblasti vytvárania materiálneho bohatstva, zdravia, vzťahov a duševného pokoja.

Staňte sa

LÍDROM SEBA SAMÉHO,
VÁŠHO PODNIKANIA A VÁŠHO ŽIVOTA

Viac radosti, viac spokojnosti, lepšie vzťahy, viac peňazí a príjmov...

Líderstvo

Ľudia sú najdôležitejší

Predaj

Vaše príjmy

Marketing

Pozornosť

Spolupráce

Sila a spolupatričnosť

Peniaze

Nástroj

Investície

Zveľaďovanie

Zdravie

Emočné a fyzické

Život

Vzťahy a poslanie

Zapojte sa a začnite vytvárať svoje bohatstvo

mentálne, duševné a materiálne

Podporujeme ľudí v týchto firmách

 Kontakt | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
Copyright © 2011-2022, Pevoni Group, s.r.o.